คำชี้แจงการลงทะเบียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เปิดลงทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 18:00

ปิดลงทะเบียนวันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 18:00