คำชี้แจงการลงทะเบียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 8:00

ปิดลงทะเบียนวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 20:00